Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Náš tým poskytuje fyzickým a právnickým osobám právní služby v oblasti trestního práva a to zejména obhajobu v celém trestním řízení od zahájení trestního stíhání až po obhajobu před policejními…

Našim klientům v oblasti korporátního práva zajišťujeme kompletní právní servis, jako je založení společností, jejich změny, převody a přeměny až po zrušení. Nabízíme poradenství v souvislosti s úpravou vnitřních vztahů…

Naše advokátní kancelář se zabývá rovněž řešením otázek soukromoprávních vztahů. Tato oblast je velmi široká a provází každého z nás na každém kroku. Při běžných situacích si každý z nás…

Náš kvalifikovaný tým se zabývá rovněž daňovými otázkami a daňovými spory, přičemž se především zaměřujeme na ochranu práv klientů a prosazování jejich zájmů v řízeních před správcem daně.  Velmi často…

Naše advokátní kancelář nabízí právní pomoc při úpravách majetkového režimu manželů, zejména předmanželské smlouvy, zužování společného jmění manželů, rozšiřování nebo vypořádání.  Pomůžeme vám s řešením otázky úpravy poměrů k nezletilým…

Pokud uvažujete nad prodejem nemovitosti a chcete předejít případným úskalím, neváhejte kontaktovat naši kancelář.  Máme bohaté zkušenosti s právními prověrkami (due dilligence), dohodami o narovnání, zastupujeme společenství vlastníků a připravujeme…

Naše advokátní kancelář se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek. Zejména se jedná o služby jako příprava samotných nabídek či zadávacích dokumentací. Našim klientům zajišťujeme kompletní právní…

naše kancelář má dlouholeté zkušenosti v oblasti insolvenčního práva a dokážeme zhodnotit situaci a nabídnout nejvhodnější způsob řešení insolvence a to jak dlužníkům, tak věřitelům. Věřitelům nabízíme zastoupení v insolvenčním…

Pokud hledáte spolehlivé a silné partnery v oblasti obchodního práva, neváhejte se obrátit na naši kancelář. Velmi často se stává, že tato řízení pak v končí u soudu žalobou proti…

Poskytujeme poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům, zpracováváme pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, manažerské smlouvy, rovněž i smlouvy mimo pracovní poměr. Posouzení právní otázky související s rozvázáním pracovního poměru, jak dohodou,…

Stavební právo je naší silnou stránkou. Developerům, firmám a vlastníkům nemovitostí pomáháme prosadit jejich zájmy při pořizování územního plánu.  Vyřídíme všechna nezbytná povolení včetně stanovisek dotčených orgánů. Posoudíme rizika plynoucí…

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©