Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Náš kvalifikovaný tým se zabývá rovněž daňovými otázkami a daňovými spory, přičemž se především zaměřujeme na ochranu práv klientů a prosazování jejich zájmů v řízeních před správcem daně. 

Velmi často se stává, že tato řízení pak v končí u soudu žalobou proti rozhodnutí správce daně, v nichž naše advokátní kancelář rovněž zastupuje a chrání zájmy svého klienta.

  • Zastupování klienta před správcem daně
  • Daňové poradenství
  • Daňové prověrky a posouzení daňových rizik v případě přeměny společností
  • Zpracování daňových přiznání a jejich případných odkladů

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©