Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Advokátní kancelář poskytuje své služby za úplatu. Služby se poskytují v souladu se stavovskými předpisy několika způsoby.

Základní formou úplaty je hodinová sazba, jejíž základní časovou jednotkou je 5 minut.

Další formou je odměna dle advokátního tarifu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4.6.1996. V některých případech na základě individuální dohody i odměna na výsledku ve věci.

Jednotlivé služby se účtují s přihlédnutím k časové a odborné náročnosti. Účtují se samostatně náklady na cestovné, stravné a promeškaný čas. V neposlední řadě se samostatně účtují i náklady na notářské, znalecké a jiné odborné služby. Stejně tak výlohy na úhradu správních, soudních a dalších poplatků.

· Základní hodinová sazba činí 5.000 Kč bez DPH za 1 hodinu právní služby.

· Základní hodinová sazba ve věcech výchovy a péče o dítě v opatrovnickém řízení činí 3.000 Kč bez DPH za 1 hodinu právní služby.

· Sazby dle advokátního tarifu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

· Náklady za promeškaný čas, kde je zahrnuta i částka za cestovné a stravné činí 2.000 Kč za 1 hodinu.

· Administrativní sazba například při nahlížení do spisu apod. činí 1.500 Kč za 1 hodinu administrativní služby.

Všechny sazby jsou navýšeny o zákonnou daň z přidané hodnoty dále jen DPH, neboť je advokátní kancelář je plátcem DPH.

Výše uvedená hodinová sazba může být v některých případech i navýšena z důvodu náročnosti právní věci, či jejího poskytování v cizím jazyce, zejména v náročných ekonomických a hospodářských trestných činů až na dvojnásobek.

V některých případech je možné při poskytování služeb se zřetelem na individuální potřeby poskytnout slevu ze základních sazeb.

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©