Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Našim klientům v oblasti korporátního práva zajišťujeme kompletní právní servis, jako je založení společností, jejich změny, převody a přeměny až po zrušení.

Nabízíme poradenství v souvislosti s úpravou vnitřních vztahů ve společnosti, zpracováváme manažerské smlouvy, dohody mezi společníky, pracovní smlouvy a smlouvy o společném podniku (joint-venture), právní prověrky (due dilligence).

Již fungujícím korporacím poskytujeme právní poradenství ve všech aspektech podnikání, zastupujeme tyto klienty před soudy, správními orgány.

Spolupracujeme s notáři, znalci, auditory i dalšími odborníky, tudíž jsme schopní zajistit kompletní servis.

  • Zakládáme společnosti ve spolupráci s notářem
  • Zakládání společností vč. vyřízení živnostenského oprávnění (živnosti řemeslné, vázané, volné, koncese
  • Podáváme návrh na zápis/změnu evidence skutečných majitelů
  • Provádíme přeměny společností ve spolupráci s notářem
  • Provádíme snižování i zvyšování základního kapitálu
  • Připravujeme a organizujeme valné hromady, současně zastupujeme klienty na valných hromadách
  • Zastupujeme společnosti před správními orgány (správcem daně, českou inspekcí životního prostředí, inspektorátem práce apod.) a soudy, rovněž před exekutorskými úřady a v insolvenčním řízení

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©