Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naše advokátní kancelář se zabývá rovněž řešením otázek soukromoprávních vztahů. Tato oblast je velmi široká a provází každého z nás na každém kroku. Při běžných situacích si každý z nás poradí, ale mohou přijít situace, při kterých se bez právní pomoci neobejdete, a právě pro tyto případy jsme tu pro vás. 

Obsahem občanského práva jsou například dědická práva, rodinné právo, věcná práva, závazkové vztahy, sousedské vztahy apod.

 • zpracování darovací smlouvy,
 • zpracování smlouvy o převodu nemovitosti,
 • zpracování kupní smlouvy,
 • zpracování smlouvy o dílo,
 • zpracování smlouvy o zřízení věcného břemene,
 • zpracování prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek,
 • řešení zástavního a věcného práva,
 • řešení sousedských sporů (formou mimosoudního i soudního řešení),
 • vymáhání pohledávek,
 • řešení situace náhrady škody,
 • řešení situace bezdůvodného obohacení,
 • řešení neplatnosti smluv a možného odstoupení
 • řešení nájemních a podnájemních vztahů
 • zastupování klientů v občansko-právních sporech před soudy a správními orgány

Oblast občanského práva je velmi široká, neváhejte si sjednat nezávaznou schůzku s naším advokátem, který Vám podá pomocnou ruku a navrhne řešení.

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©