Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naše advokátní kancelář nabízí právní pomoc při úpravách majetkového režimu manželů, zejména předmanželské smlouvy, zužování společného jmění manželů, rozšiřování nebo vypořádání. 

Pomůžeme vám s řešením otázky úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství, rovněž s rozvodem manželství. Těmto případům věnujeme maximální míru empatie a snažíme se mezi stranami zachovat pokud možno přátelské vztahy.

  • Zastupování rodiče v řízení o svěření dítěte do péče, stanovení a úpravy výživného
  • Sepis návrhu na úpravu styku a poměrů k nezletilému dítěti
  • Vymáhání výživného
  • Sepis návrhu na rozvod manželství (sporný, nesporný) vč. zastoupení před soudem
  • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©