Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Náš tým poskytuje fyzickým a právnickým osobám právní služby v oblasti trestního práva a to zejména obhajobu v celém trestním řízení od zahájení trestního stíhání až po obhajobu před policejními orgány a soudy.

Rovněž poskytujeme právní služby ve věcech daňové kriminality.

Zastupujeme poškozené osoby dotčené trestním řízením, zpracováváme oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán tr. čin, zastupuje poškozeného v tr. řízením, včetně uplatnění nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy před soudem.

Máme bohaté zkušenosti s vymáháním majetkové a nemajetkové újmy.

  • Zajišťujeme obhajobu v trestním řízení (jakémkoliv),
  • Zastupování klientů v uplatňování náhrad škody v trestním řízení

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©