Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stavební právo je naší silnou stránkou. Developerům, firmám a vlastníkům nemovitostí pomáháme prosadit jejich zájmy při pořizování územního plánu. 

Vyřídíme všechna nezbytná povolení včetně stanovisek dotčených orgánů. Posoudíme rizika plynoucí ze střetu zájmů, zajistíme závaznou podporu obce, pomůžeme prosadit změnu územního plánu a provedeme vás povolovacím procesem.

  • Vymáháme nároky za vady díla.
  • Zpracujeme kompletní smluvní dokumentaci se zhotoviteli, distributory materiálu a subdodavateli.
  • Zpracováváme smlouvy na vybudování inženýrských sítí.
  • Zpracováváme smluvní dokumentaci ve všech oblastech stavebního práva.
  • Zpracováváme smlouvy o výstavbě.
  • Zastupujeme osoby před katastrálním úřadem.
  • Zastupujeme osoby před stavebním úřadem.

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©