Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naše advokátní kancelář se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek. Zejména se jedná o služby jako příprava samotných nabídek či zadávacích dokumentací.

Našim klientům zajišťujeme kompletní právní servis spojeným se zadáváním veřejných zakázek.

Jedná se zejména o tyto služby:

  • Komunikace se zadavatelem/dodavatelem vč. kompletního právního servisu včetně administrativy potřebné při zadávacím řízení
  • Právní rozbory při výkladu zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Vypracování nabídek pro uchazeče o veřejnou zakázku
  • Zpracování zadávací dokumentace pro zadavatele
  • Zpracování námitek proti výběrovému řízení a zpracování návrhu na přezkum postupu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©