Skip to content Skip to footer

Office member SOROKÁČ & CO

Sára Kocmánková

Sára Kocmánková je studentkou pátého ročníku Fakulty právnické na Západočeské univerzitě v Plzni. Má za sebou dva úspěšné studijní výjezdy v rámci programu Erasmus, které jí poskytly cenné zkušenosti a rozšířily její pohled na mezinárodní právo. Věnuje se oblasti hromadné správy pohledávek, což zahrnuje právní aspekty související s tímto oborem. Její studijní a praktické zkušenosti jí umožňují lépe porozumět a analyzovat právní situace spojené s touto problematikou. Má pevný zájem o evropské a obchodní právo a plánuje se v budoucnu specializovat právě v těchto oblastech. Její znalosti a nadšení pro tato právní odvětví ji připravují na budoucí kariéru v advokacii, kde bude schopna kompetentně řešit komplexní právní otázky s důrazem na evropský a obchodní kontext.

Hovoří anglickým a německým jazykem

Address: Pařížská 68/9, Praha 110 00

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©