Skip to content Skip to footer

Zakladatelka & Vedoucí kanceláří SOROKÁČ & CO

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová


Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová je absolventkou Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2017 vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem .

 V roce 2011 nastoupila do advokátní kanceláře SOROKÁČ & Co, s.r.o., kde dnes působí na pozici office managera. Jejím úkolem je vedení týmu, zpracovávání analýz a finančních reportů, interní finanční Controling, sledování cashflow.

V současné době je studentkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, obor právo a právní věda, přičemž ve své budoucí praxi by se chtěla věnovat zejména obchodnímu a občanskému právu.

Address: Pařížská 68/9, Praha 110 00

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©