Skip to content Skip to footer

Právní specialista SOROKÁČ & CO

JUDr. Jiří Teryngel

Narodil se 20.2.1949 v Českém Krumlově, kde vychodil základní i střední školu.

V letech 1968-1973 absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze.

Do roku 1992 pracoval v různých pozicích na prokuratuře, naposledy jako zástupce ředitele odboru dozoru v trestním řízení GP ČSFR.

Od roku 1992 do roku 2021 jako advokát, v roce 2021 vzhledem k věku i zdravotnímu stavu z advokacie dobrovolně odešel a v současné době působí jako odborný konzultant. Po nástupu do advokacie v oblasti trestního práva a zejména hospodářských trestných činů po řadu let školil koncipienty.

Po přeložení na GP ČR se záhy stal členem redakční rady časopisu Prokuratura a přibližně od roku 1978 v tomto a dalších časopisech (Socialistická zákonnost, Kriminalistika, Kriminalistický sborník) pravidelně publikoval.

Od roku 1984 byl členem legislativní skupiny pro rekodifikaci trestního práva, do roku 2006 byl předsedou Komise pro trestní právo legislativní rady vlády ČR. Po celou svou profesionální dráhu se specializoval na trestní ochranu ekonomických vztahů, o tomto tématu také publikoval nejvíce prací.

Přibližně od roku 1985 externě přednášel na právnické fakultě Univerzity Karlovy, zejména pasáže týkající se hospodářských a majetkových trestných činů. Byl členem komise pro rigorózní zkoušky a spoluautorem učebnice trestního práva hmotného pod vedením profesora Oty Novotného. Od založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni působil nejprve jako externí učitel katedry trestního práva, později jako učitel na částečný pracovní úvazek, přibližně do roku 2014, kdy se pro nedostatek financí v souvislosti se známou aférou rychlostudií fakulta potýkala s nedostatkem financí a musela se obejít bez externích učitelů.

Od roku 2023 působí jako externí učitel na Vysoké škole finanční a správní v oblasti trestního práva.

Pokud jde o odbornou činnost, účastnil se řady mezinárodních seminářů, např. Mezinárodního kriminologického kongresu v Moskvě v roce 1986, mezinárodní konference o kriminalitě mládeže v roce 1987 v Sofii, mezinárodního semináře o ekonomické kriminalitě v postkomunistických zemích v Popovu u Varšavy v roce 1990, mezinárodního semináře Rady Evropy o kriminalitě mládeže a trestních opatřeních proti mládeži ve Štrasburku v roce 1991, Mezinárodní konference o obhajobě nemajetných v Oxfordu v roce 1999, mezinárodní konference o praní špinavých peněz v roce 2000 v Budapešti a četných seminářů a konferenci v tuzemsku.

Do roku 2018 sem byl členem redakční rady časopisu Trestní právo a členem vydavatelské rady nakladatelství ORAC, pokud jde o publikační činnost, publikoval desítky odborných článků a několik monografií:

– Podnikání a hospodářské trestné činy 1991

– Komentář k trestnímu řádu 1992

– Nad trestní odpovědností podnikatele 1998

– Zbraně, střelivo a právo (společně s Ing. Přemyslem Liškou) 2001

– Komentář k zákonu o zbraních (2004 a nové vydání 2009) společně s Ing. Kremlem.

V souvislosti s nástupem na VŠFS svou publikační činnost hodlá obnovit. Jeho koníčkem je historie a myslivost.

Address: Pařížská 68/9, Praha 110 00

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©