Skip to content Skip to footer

Office member SOROKÁČ & CO

Andrii Petryshyn

Andrii Petryshyn se narodil jsem se ve městě Charkov na Ukrajině, je studentem prvního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy a studentem třetího ročníku právnické fakulty Yaroslav Mudryi National Law University v Charkově. V advokátní kanceláři Sorokáč & Co pracuje od března 2023.

Školu absolvoval se zlatou medailí, na přijímacích zkouškách získal 194 soutěžních bodů z 200 možných. Vždy byl aktivním účastníkem školní a posléze univerzitní samosprávy. Dva roky stál v čele školské samosprávy a byl spoluautorem statutu „Školní radnice“. Je také členem „zlatého fondu města Charkova“ a do roku 2022, kde byl stipendistou městské hlavy pro akademickou excelenci. Je autorem vědeckých prací o ústavním právu v rámci projektu „Malá akademie věd Ukrajiny“. A jeho čtyřnásobný medailista. Účastnil se turnajů a olympiád v právu, angličtině a historii. Je vlastníkem velkého množství individuálních šampionátů a osobních ocenění v rámci školních a univerzitních soutěží celoukrajinské úrovně. Během studia na univerzitě se zúčastnil soutěže pod hlavičkou „Národní protikorupční agentury Ukrajiny“, letních škol a konferencí pořádaných ústavním soudem Ukrajiny, Národní akademie právních věd Ukrajiny, OBSE, USAID. Dvakrát navštívil Spojené království, aby studoval anglicky jazyk na KSE (Kent school of English), vlastní certifikát jazykové úrovně B2 cambridgeského vzorku. V březnu 2022 začal studovat český jazyk na gymnáziu v Teplicích. Od dubna 2022 začal studovat český jazyk v jazykovém centru „UJOP“. V říjnu 2022 začal studovat na Univerzitě Karlově, nejprve jako freemover a v roce 2023 jako řádný student. Od začátku války na Ukrajině je dobrovolník.

Address: Pařížská 68/9, Praha 110 00

Created by FFS Marketing s. r. o.  ©