Loading...

Trestní právo

Náš tým poskytuje fyzickým a právnickým osobám právní služby v oblasti trestního práva a to zejména obhajobu v celém trestním řízení od zahájení trestního stíhání až po obhajobu před policejními orgány a soudy.

Rovněž poskytujeme právní služby ve věcech daňové kriminality.

Zastupujeme poškozené osoby dotčené trestním řízením, zpracováváme oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán tr. čin, zastupuje poškozeného v tr. řízením, včetně uplatnění nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy před soudem.

Máme bohaté zkušenosti s vymáháním majetkové a nemajetkové újmy.

  • Zajišťujeme obhajobu v trestním řízení (jakémkoliv),
  • Zastupování klientů v uplatňování náhrad škody v trestním řízení

Kontaktujte nás


Každý problém má své řešení. Kontaktujte nás a získejte konzultaci.

+420 222 316 693

office@sorokac.cz

*V rámci úvodní konzultace, která je omezena na maximálně 30 minut, získáte návrh možného postupu řešení.