Loading...

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář nabízí právní pomoc při úpravách majetkového režimu manželů, zejména předmanželské smlouvy, zužování společného jmění manželů, rozšiřování nebo vypořádání.

Pomůžeme vám s řešením otázky úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství, rovněž s rozvodem manželství. Těmto případům věnujeme maximální míru empatie a snažíme se mezi stranami zachovat pokud možno přátelské vztahy.

  • Zastupování rodiče v řízení o svěření dítěte do péče, stanovení a úpravy výživného
  • Sepis návrhu na úpravu styku a poměrů k nezletilému dítěti
  • Vymáhání výživného
  • Sepis návrhu na rozvod manželství (sporný, nesporný) vč. zastoupení před soudem
  • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů

Kontaktujte nás


Každý problém má své řešení. Kontaktujte nás a získejte konzultaci.

+420 222 316 693

office@sorokac.cz

*V rámci úvodní konzultace, která je omezena na maximálně 30 minut, získáte návrh možného postupu řešení.