Loading...

Pracovní právo

Poskytujeme poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům, zpracováváme pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, manažerské smlouvy, rovněž i smlouvy mimo pracovní poměr.

Posouzení právní otázky související s rozvázáním pracovního poměru, jak dohodou, tak výpovědí a okamžitým zrušením, případně i spory plynoucí z těchto smluv.

Jsme schopni zajistit:

  • Zpracování pracovního řádu
  • Zpracování vnitřních směrnic, předpisů
  • Zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti
  • Právní poradenství ve věci otázek skončení pracovního poměru
  • Poradenství týkajících se zaměstnávání a pobytu cizinců na území České republiky

Kontaktujte nás


Každý problém má své řešení. Kontaktujte nás a získejte konzultaci.

+420 222 316 693

office@sorokac.cz

*V rámci úvodní konzultace, která je omezena na maximálně 30 minut, získáte návrh možného postupu řešení.