Loading...

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč

V odborné praxi se zaměřuje na trestní, obchodní, správní, stavební a procesní právo včetně zastupování před soudy a dalšími orgány veřejné správy.

je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2003-2008. V roce 2009 úspěšně složil rigorózní zkoušku. V roce 2008 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři nejprve u JUDr. Jiřího Paška a následně u JUDr. Jiřího Škody a dokončil koncipientkou praxi u Mgr. Jiřího Dostála, kde se po úspěšném složení advokátních zkoušek v září 2011 stal partnerem advokátní kanceláře, kde jako společník působil do března 2021. Od dubna 2021 je jediným společníkem společnosti Sorokáč & Co, s.r.o.

Pan doktor Sorokáč je rovněž absolventem Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a získal tak inženýrský titul.  V roce 2014 absolvoval manažerská studia a získal titul MBA. V červnu 2015 absolvoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, obor sociální pedagogika. V současné době rovněž působí jako vedoucí oddělení výuky právních disciplín na katedře pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

Pan doktor se dále věnuje právu myslivosti a to s ohledem na to, že je vášnivým myslivcem.