Loading...

Mgr. Jan Machač

Ve své praxi se zaměřuje na sportovní právo, právo obcí a krajů, občanské právo a trestní právo.

je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2014 – 2020. Po ukončení studia nastoupil do advokátní kanceláře Sorokáč & Co, s.r.o., kde působí na pozici advokátního koncipienta.

Z poměrně dlouhého období výkonnostního sportu je zvyklý stanovovat si postupně náročnější cíle a hledat způsoby a metody, jak jich co nejdříve dosáhnout, přičemž tento přístup aplikuje i  rámci řešení jednotlivých kauz.