Loading...

Cena

Advokátní kancelář Sorokáč & Co. nabízí mimo standardní hodinové sazby i několika dalšími možnostmi. Konkrétní ohodnocení je u každého případu individuální, avšak pro hrubou představu naleznete výpis možných možností naleznete níže.

Smluvní odměna – hodinová

Hodinová odměna je sjednána podle počtu hodin (časových jednotek), které advokát vykoná v rámci poskytování právní služby. Klient uzavírá s advokátem příkazní smlouvu se stanovenou sazbou za hodinu právní služby. Výhodou této formy odměny je to, že klient platí jen za to, jaké právní služby skutečně advokát provedl. V případě, pokud by v určitém období nenastala žádná právní služby, např. by nebylo nařízeno jednání, klient nemusí vynakládat žádné finanční prostředky.

Společnost Sorokáč & Co. s.r.o. má standardní hodinovou sazbu 2.500,- Kč/h bez DPH až 3.000,- Kč/h bez DPH (dle náročnosti kauzy). Detaily o ceně vysvětlí advokát klientovi vždy na úvodní schůzce.

Smluvní odměna – podílová

Podílová odměna se obvykle odvozuje z hodnoty věci, o kterou se vede spor. V případě sporu o nemovitost se vychází z ceny nemovitosti. Podílová odměna se pak stanovuje např. 5 % z hodnoty předmětné nemovitosti. Podílová odměna může být ale stanovena podle výsledku sporu, v případě pokud by klientovi soud přiznal částku v řízení o žalobě o zaplacení, advokát si může účtovat např. 5 % ze soudem přiznané částky. Tato forma odměny je pro klienta výhodná v tom, že nemusí platit žádné zálohy na právní služby a nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, protože tato odměna představuje pro klienta fixní částku, kterou advokát v předmětné věci provede.

Smluvní odměna – paušální

Paušální odměna je stanovena pevnou paušální částkou zpravidla jeden měsíc, ve které může být stanoveno,  že klient zaplatí určitou částku za konkrétní počet hodin. Tato odměna je obvykle vhodná pro právnické osoby nebo pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb. Výhodou pro klienta je to, že ví, kolik přibližně za právní služby v daném měsíci zaplatí.

Mimosmluvní odměna

Způsob určení mimosmluvní odměny určuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Podrobný výpočet této formy odměny je klientovi vysvětlen na osobní/online schůzce.

Kontaktujte nás


Každý problém má své řešení. Kontaktujte nás a získejte konzultaci.

+420 222 316 693

office@sorokac.cz

*V rámci úvodní konzultace, která je omezena na maximálně 30 minut, získáte návrh možného postupu řešení.