Loading...
/ autor:

V současné době je rozvodové řízení zcela běžnou záležitostí a je spojeno s nemalým stresem. Možnosti, jakým způsobem se rozvést jsou dvě, sporný nebo nesporný rozvod. Nesporný rozvod je možný tehdy, pokud oba manželé spolupracují a společně se k návrhu připojují, přičemž tímto krokem dávají najevo, že s rozvodem souhlasí. Sporný rozvod znamená, že se manželé na stanovených věcech nedohodnou  a rozvod se všemi důsledky musí řešit soud, přičemž u této varianty soud zjišťuje, proč se manželství rozpadlo.

  • Jak se podává návrh na rozvod: Návrh na rozvod podává jeden z manželů, popřípadě oba (v případě pokud se jedná o nesporný rozvod). Návrh se podává písemně u věcně a místně příslušného soudu. Po podání návrhu soud zahájí řízení (po zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč).
  • Přílohy na rozvod: k návrhu na rozvod se přikládá ověřená kopie oddacího listu