Loading...
/ autor: | Zanechte komentář

  • Nejprve je nezbytné zajistit odpovědného zástupce: pro provozování velké autodopravy je nutné mít odpovědného zástupce. Jedná se o osobu, která složila zkoušku z odborné způsobilosti dopravce. Osvědčení se prokazuje vystaveným dokumentem  z krajského úřadu.
  • Zajištění finanční způsobilosti – o finanční způsobilost se žádá na místně příslušném krajském úřadě – odboru dopravy (podle sídla podnikatele). Finanční způsobilost je možné prokázat několika způsoby. U nově vzniklé společnosti se finanční způsobilost prokazuje zahajovací rozvahou, v ostatních případech musí účetní jednotka předložit účetní závěrku ověřenou auditorem (daňovým poradcem). Případně existuje další možnost a to zajistit si bankovní záruku nebo pojištění.
  • Podání žádosti o koncesi – pokud již máte k dispozici odpovědného zástupce a finanční způsobilost, je možné podat na živnostenském úřadě požádat o koncesi na velkou autodopravu. K této žádosti je nezbytné předložit – smlouvu/souhlas s umístěním sídla společnosti, potvrzení o fin. způsobilosti, smlouvu o smlouvě budoucí kupní na automobil nebo osobní automobil ve vlastnictví a zaplati 1.000,- Kč jako správní poplatek za podání první žádosti

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *